Genel Kurul Toplantı İlanı

Dost Kalkınma ve İş Dünyası Derneği Başkanlığından

 

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 28/05/2022 tarihinde saat 16:00’da Dernek Merkezinde yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 11/06/2022 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.

 

Dernek Başkanı

Erol KIRAÇ

 

Gündem:

·         Açılış ve Yoklama

·         Divan Seçimi ve Saygı Duruşu, İstiklal Marşının Okunması

·         Yönetim kurullarının faaliyet ve hesap raporlarının okunması ve ibrası

·         Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve İbrası

·         Derneğin Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve Kabulü

·         Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi

·         Dernek Merkezinin Taşınması

·         Derneğin Feshi

·         Dilekler ve kapanış.